Islamın şartı ve imanın şartı nedir

Islamın şartı ve imanın şartı nedir / blog

islamın şartı ve imanın şartı nedir beş şartı

İslam'ın beş şartı, İslamDîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliğimezheplerine göre büyük önem arz eden beş ameli. Bu şartlar sırasıyla: Şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Şehâdet etmek dışındaki şartlar itîkâdî yani dininin inanç esaslarına dâir olmayıp, âmeli yani davranışsal, ibâdetsel şartlardır. Çoğu İslam âlimi dini inanç esaslarına dâir kurallar benimsendiğinde kişinin Müslüman kabul edileceğini, davranışsal ve ibâdetsel yönlerin en azından inanan olmak açısından bağlayıcı olmadığını öne sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise imânın yani inancın ancak davranış ve ibâdetlerle tamam olacağını bu nedenle şehadet getirip Müslüman olduğunu iddia eden kişinin ibadetlerini yerine getirmemesi halinde Müslüman kabul edilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir.[kaynak belirtilmeli]

Cibril Hadisi, Abdullah bin Ömer'in babası Ömer bin Hattab yoluyla naklettiği Sünni İslamda "İmanın 6 şartı" ve "İslamın 5 şartı" gibi inanışlara temel oluşturan ve farklı rivayet zincirlerine göre farklı versiyonları olan tanınmış bir hadistir.[1]

Prof. Dr. Süleyman Ateş bu hadis için "uydurmanın ince ayarlısı" tabirini kullanmıştır.[2]

İslam'ın beş şartı islamın şartı ve imanın şartı nedir hadise dayanılarak oluşturulmuştur. Rivayete göre Cebrail sahabelerden Dıhye kılığına bürünerek peygamber ve arkadaşlarını ziyaret eder, peygambere çeşitli sorular sorar:

"Ya Muhammed! Bana İslam'ın ne olduğunu söyle!' Muhammed: 'İslam; Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir' der. Bunun üzerine O zat: 'Doğru söyledin' der.

Ayrıca bakınız: İslam'da iman

Şehâdet etmek[değiştir kaynağı değiştir]

Ana madde: Kelime-i şehadet

Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Onun kulu ve resulüdür.

Kelime-i Şehadet'in ilk kısmında Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci kısmında ise Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna tanıklık edilir. Kelime-i Şehadet bu tanıklığın dille açıklanması anlamına gelmektedir.

Namaz kılmak[değiştir kaynağı değiştir]

Ana madde: Namaz

Geleneksel Sünnî İslâm anlayışında bir günlük süre içinde beş vakit 1980 darbesi başbakan kılınır. İslâm dininde, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir bağ kurarak yalvarıp dua etmesi ve Müslümanı kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyması için farz kıldığı bir ibadettir. İslâm dinindeki en önemli ibadet olup Kur'an'da birçok ayette bahsedilmiştir.

Bununla beraber İslâm'da günlük namazların miktar, şekil ve icrasına dair çok farklı görüşler ve tartışmalar tarih boyu devam etmiştir.

Zekât vermek[değiştir kaynağı değiştir]

Ana madde: Zekât

İslam'da, zekât, üzerine farz (maddi durumu iyi olan) olan herkesin, her sene fakir veya muhtaç olan insanlara veya zekat toplayıcısı memurlara verilmesi gereken sadakadır. Fakirler zekât vermek zorunda değildirler.

Oruç tutmak[değiştir kaynağı değiştir]

Ana madde: Oruç

Hicrî ayların dokuzuncusu olan Ramazan ayında bütün Müslümanların fecrin başlamasından ki bu sabah islamın şartı ve imanın şartı nedir güneş batıncaya akşam namazına kadar yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır. Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. Oruçtan maksat, sabır, şükür, nefs terbiyesidir.

Hacca gitmek[değiştir kaynağı değiştir]

Ana madde: Hac (İslam)

İslamdininde belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah'a özel bir ibadeti yapmak maksadıyla Mekke'de bulunmaktır. İslam inancına göre Allah, maddi durumu iyi olan bireylerin ömründe bir kere bu ibâdeti yapmasını farz kılmıştır. Hacda dünyanın her yerinden gelen Müslümanlarihram denilen bir örtüye bürünerek Allah'a ibadet ederler. Bu ibadetin en önemli bölümü Arafat Dağı'nda vakfeye durmak, (Müslümanların kıblesi) Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa’y yapmaktır.

Ayrıca bakınız[değiştir kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir kaynağı değiştir]

  1. ^Cibril Hadisi Müslim 8, Tirmizi 2738, Nesei 4960 Cibril idi; Ebu Davud 4695, Buhari, Tefsir 6/144, Müslim 8, Nesei 4993, İbni Mace 63, Cibril’in imanı tarifi. Nesei 4957, Buhari 1/202
  2. ^"Arşivlenmiş kopya"(PDF). 25 Kasım 2018 tarihinde kaynağından(PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. 

islamn-art-ve-imann-art-nedir

islamın şartı ve imanın şartı nedir

Temas etmek

implantasyon kanaması ne kadar sürer brezilya pastası le evine te dur mame sözleri cirodan silah taşıma ruhsatı e bildirge onay cumartesi sokağa çıkma yasağı kaça kadar kibariye hap koydum şarkı sözleri mayıs ps plus 2019 doğum saati öğrenme stag 9000 nedir nasıl kullanılır davutpaşa kampüsü esenler yeşil çay sabah mı akşam mı fayans derz çatlakları erhan çelik hapis iga güvenlik personel alımı ford yedek parça orjinal antalya şarampolde sahibinden satılık daireler lalegül reklamları